bugün

hermeneutik

6
+
-entiri.verilen_downvote
türkçeye yorum bilgisi, yorumsama şeklinde geçen, bilimsel literatürde kendine 19. yy'da yer bulan ancak geçmişi çok daha öncesine dayanan felsefi disiplin. toplumsal anlayışı anlamak için, arka plandaki yapıya bakmamız gerektiğini, aynı şekilde bireysel meseleler için de bireyin anlayış yapısını irdelememiz gerektiğini belirtir. olayın veya durumun sadece mevcut boyutuna değil arka plandaki bağlantılar da önemlidir. tarihsel anlamda ise mevcut belgelerin en ince detaylarına inerek, o belgelerdeki kişilerle özdeşleşme yoluyla yorum yapmayı öngörür.
... diğer entiriler ...