bugün

23 haziran 2022 avrupa konseyi'nden hsk raporu

0
+
-entiri.verilen_downvote
Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele organı GRECO'nun açıkladığı rapora göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunun mevcut yapısı Avrupa standartlarıyla çelişiyor. *Avrupa Konseyi milletvekilleri, hakim ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesi konusunda Türkiye'nin yeterli ilerleme kaydetmediği mesajı içeren bir rapor yayımladı. *Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye'de milletvekilleri, hakim ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesiyle ilgili üçüncü ara uyum raporunu bugün Strasbourg'da yayınladı. Ara uyum belgesi, Türkiye hakkında aynı konuya ilişkin 2016'da yayınlanan Dördüncü Aşama Değerlendirme Raporu kapsamında hazırlandı. *GRECO'ya göre Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından belirlenen üyelerden oluşması ve üyelerinden hiçbirinin hakim ve savcıların kendileri tarafından seçilmiyor olması bağımsız ve özerk yargıya ilişkin Avrupa standartlarıyla çelişiyor. *Ankara raporun bu bölümüyle ilgili GRECO'ya ilettiği tutum belgesinde, HSK'nın "bağımsız olduğu, yapısı ve işleyişinin ülkenin ihtiyaçlarını yansıttığı ve dışarıdan herhangi bir siyasi etki altında kalmadığı" yönünde görüş belirtti. Ancak raporda, HSK gibi özerk kurumların üyelerinin en az yarısının kendi meslektaşlarınca seçilmesini gerektiren GRECO standartlarının Ankara tarafından "halen uygulanmadığı" kaydedildi. *Raporda, HSK tarafından 6 Mart 2019 tarihinde yayımlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin hakim ve savcılar arasında ayrım yapmadığı, biz dizi genel ilke içerdiği ve soyut olduğu belirtiliyor. GRECO bu bildirgeye, "tercihen ayrı belgelerde, hakim ve savcılara özgü görevlerin özelliklerini dikkate alan ve her biri mesleğe ilişkin somut örnekler sunan bir kılavuz eklenmesini" istiyor. Çıkar çatışmalarının açık tanımının yapılması, hediyeler ve üçüncü taraflarla temaslara ilişkin kuralların kayda değer şekilde geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. *Rapora göre, milletvekilleriyle ilgili olarak, 2020'de kabul edilen ikinci uyum raporundan bu yana somut herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Milletvekillerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri Kanun tasarısının mecliste görüşülmeyi beklediğini hatırlatan GRECO, tasarının "hediyeler, çıkar çatışmalarının özel olarak bildirilmesi, malvarlığı beyanlarının doğrulanması ve kamuya duyurulması" gibi konularda "yeterli ayrıntıdan yoksun" olduğuna dikkat çekti. *GRECO, yasama sürecinde kamuoyu görüşünün alınmasına ilişkin kuralların belirlenmesi ve "daimi bir gizli danışma mekanizması, göreve alıştırma ve meclis etik davranış ilkelerine ilişkin hizmet içi eğitim" gibi milletvekillerinin dürüstlüğünü temin etmeye yönelik önlemlerin de 2016'da yayınlanan Değerlendirme Raporu'ndan bu yana beklemede olduğunu bildirdi. *Yasama dokunulmazlığının kaldırılması sürecinin öncelik sırasına göre ele alınmasının ve milletvekilleri hakkında rüşvet suçlamasıyla yürütülen ceza soruşturmalarının engellenmemesinin sağlanması amacıyla önlem alınması yönündeki tavsiyelerinin de yerine getirilmediği sonucuna vardı. -DWTÜRKÇE
... diğer entiriler ...