bugün

suriyelilerin türk vatandaşı olması

8
+
-entiri.verilen_downvote
ülkedeki kalifiye eleman garsonluk yaparken, inşaatta çalışırken; binlerce öğretmen ve iibfli işsizken ve atama beklerken. yabancı yatırım ve onlar sayesinde kısmi üretim sağlanıp ekonomi bir şekilde ayakta dururken. okullaşma oranı ve eğitimin hala gelişmişliğin gerisindeyken ve giderek gerilerken. cari açığını kapatmakta ilacın olan turizm dipteyken. işsizlik artarken, istihdam ve sanayileşmede kayda değer bir yükseliş yokken. kişi başına milli gelir düşerken. demografik yapındaki çatlaklıkları henüz giderememişken. ve daha sayamadığım sürüyle olumsuzluk varken ve bunları onlar da biliyorken, bu kadar insanı vatandaş yapmanın insani değil siyasi amacı vardır.
... diğer entiriler ...