bugün

kin (şiir)

4
+
-entiri.verilen_downvote
Emin Bülent Serdaroğlu'nun, Victor Hugo'nun mavi gözlü yunan çocuğu adlı şiirine karşılık yazdığı ve Atatürk'ün de sevdiği şiir. --- spoiler --- Göster semâ-yı mağribe yüksel de alnını, Dök kalb-i sâf-ı millete feyz-î beyânını.. Al bayrağınla çık, yürü, sağken zafer-nümâ. Bir gün şehîd olunca da olsun kefen sana... Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten, Düşman sedâsı sus! Yine yükselme gölgeden!. Düşman!.. Hilâl-i râyet-i İslâma hürmet et! Toplar boğar hitâbını dağlarda âkıbet.. Dağlar lisâna gelse de anlatsa hepsini, Binlerce can dirilse de nakletse geçmişi; Garbın cebîn-i zâlimi affetmedim seni, Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!.. Ben şûre-zâr-ı kalbimi kinimle süslerim, Kalbimde bir silâh ile ferdâyı beklerim Kabrinde müsterih uyu ey nâmdâr atam, Evlâdının bugünkü adı, sâde initikam!.. --- spoiler --- (bkz: mavi gözlü yunan çocuğu) (bkz: Emin Bülent Serdaroğlu) Edit:İmla.
... diğer entiriler ...